Învățământ profesional

Durată 3 ani

Domeniul Electric

Calificarea Electrician Auto – 12 locuri

Ce înveți?

 • Realizezi lucrări de întreținere ale mașinilor, aparatelor și instalațiilor electrice de joasă  tensiune;
 • Execuți instalații pentru alimentarea mașinilor electrice și instalații electrice de iluminat;
 • Asiguri întreținerea și exploatarea echipamentelor și instalațiilor electrice de joasă tensiune;
 • Remediezi defectele echipamentelor și instalațiilor electrice de joasă tensiune și execuți circuite de protecție;

Care sunt beneficiile tale?

 • Instruire practică în condiţii reale de muncă la S.C. PRISEACA SERV S.R.L;
 • Lucrezi într-un mediu curat, repari circuite electrice si cablezi diferite locații;
 • Instalezi, testezi și inspectezi diferite echipamente electrice auto;
 • Meseria de electrician auto este o meserie de actualitate, indiferent de fluctuațiile economice, orice tip de activitate economică necesită mijloace auto pentru mobilitate;
 • Oferta pe piața muncii este generoasă, cu o remunerație superioară mediei pe economie;

Avantaje:

 • Bursă pentru elevii din învăţământul profesional (finanţată de la bugetul de stat);
 • Facilitarea angajării de către operatorul economic la care se derulează instruirea practică;
 • Participarea în proiecte de formare profesională în centre de formare din Europa.
 • Posibilitatea obținerii permisului auto categoria B
 • Deschidere pentru învățare și practică în domeniul automobilelor hibride și electrice

Domeniul Agricultură

Calificarea Holticultor – 12 locuri

Ce înveți?

 • Unități agricole în relație cu piața;
 • Agropedologie;
 • Cultura speciilor pomicole și a viței de vie;
 • Cultura plantelor legumicole, floricole și ornamentale;
 • Prevenirea si combaterea poluarii mediului;
 • Cresterea animalelor;
 • Masini agricole si zootehnice;
 • Circulatia rutiera, conducerea tractorului si a automobilului;

Care sunt beneficiile tale?

 • Instruire practică în condiţii reale de muncă la SCDP VOINEȘTI;
 • Posibilitatea de a accesa fonduri europene;
 • Obținerea unui Certificat de competențe profesionale recunoscut în Uniunea Europeană;
 • Posibilități multiple de angajare;

Avantaje:

 • Bursă pentru elevii din învăţământul profesional (finanţată de la bugetul de stat);
 • Facilitarea angajării de către operatorul economic la care se derulează  instruirea practică;

Prezentare video

Noutăți

Altfel de ședință

Pentru că noi, părinții, suntem baza unui caracter puternic si bun al copilului nostru, am considerat că a avea parteneri de excepție în continuarea formării de acasă, face ca actul …