Calificarea Electrician Auto – 12 locuri

Ce înveți?

 • Realizezi lucrări de întreținere ale mașinilor, aparatelor și instalațiilor electrice de joasă  tensiune;
 • Execuți instalații pentru alimentarea mașinilor electrice și instalații electrice de iluminat;
 • Asiguri întreținerea și exploatarea echipamentelor și instalațiilor electrice de joasă tensiune;
 • Remediezi defectele echipamentelor și instalațiilor electrice de joasă tensiune și execuți circuite de protecție;

Care sunt beneficiile tale?

 • Instruire practică în condiţii reale de muncă la S.C. PRISEACA SERV S.R.L;
 • Lucrezi într-un mediu curat, repari circuite electrice si cablezi diferite locații;
 • Instalezi, testezi și inspectezi diferite echipamente electrice auto;
 • Meseria de electrician auto este o meserie de actualitate, indiferent de fluctuațiile economice, orice tip de activitate economică necesită mijloace auto pentru mobilitate;
 • Oferta pe piața muncii este generoasă, cu o remunerație superioară mediei pe economie;

Avantaje:

 • Bursă pentru elevii din învăţământul profesional (finanţată de la bugetul de stat);
 • Facilitarea angajării de către operatorul economic la care se derulează instruirea practică;
 • Participarea în proiecte de formare profesională în centre de formare din Europa.
 • Posibilitatea obținerii permisului auto categoria B
 • Deschidere pentru învățare și practică în domeniul automobilelor hibride și electrice